Privacybeleid

Privacyverklaring van DSO Tentoonstellingsbouw B.V., hierna te noemen DSO, gevestigd te Meerkerk.

De persoonlijke informatie die u, als bezoeker van onze website, verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de eisen die de privacywet AVG (per 25 mei 2018) stelt verwerkt. Deze gegevens worden door DSO niet aan derden verstrekt, tenzij anders overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DSO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DSO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DSO verstrekt.

DSO kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

WAAROM DSO GEGEVENS NODIG HEEFT

DSO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DSO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de installatie en/of montage van de van DSO gekochte en/of gehuurde en/of door DSO in opdracht van opdrachtgever / afnemer ontworpen en/of vervaardigde goederen.

HOE LANG DSO GEGEVENS BEWAART

DSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

DSO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DSO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DSO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

DSO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DSO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie , u treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. ( https://policies.google.com/privacy?hl=nl ).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan DSO te kunnen verstrekken en om, indien van toepassing, adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DSO heeft hier geen invloed op.

DSO heeft Google geen toestemming gegeven om via DSO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar info@dsostandbouw.nl sturen. DSO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 BEVEILIGEN

DSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DSO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DSO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DSO op via info@dsostandbouw.nl.   https://www.dsostandbouw.nl/ is een website van DSO.

DSO is als volgt te bereiken:

  • Vestigings- en postadres: Energieweg 23, 4231 DJ te Meerkerk
  • Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 11043015
  • Telefoon: 0183-353288
  • E-mailadres: info@dsostandbouw.nl